Saturday, November 18, 2006

Källkritik

Hittade just en artikel på SvD om att rucka på asteroider och det var en sak som slog mig, de har Wikipedia som källa till båda sina faktakolumner. Jag vet inte hur bra jag tycker detta är, visst har Wikipedia ofta bra information men det är ett väldigt osäkert medium i och med att vem som helst kan gå in och ändra. Om jag minns rätt var det i somras någon av Wikipedias skapare som sa att man inte skulle använda Wikipedia som faktakälla längre, det hade spårat ur.

1 comment:

olsner said...

Visst att det kanske inte fanns någon bra anledning för SvD att lita på de Wikipedia-artiklar de refererade till, men samtidigt innehåller Wikipedia mycket bra information, och mycket information som är kondenserad från annan information och presenterad i ett bättre/mer kondenserat format.

Egentligen bör man ju ha kontrollerat wikipedias källor när man refererat till wikipedia, och kontrollerat informationen som står där (om det är citerat rätt osv). Om man tyckte att wikipediaartikeln är bra, och på något sätt presenterar ämnet bättre än wikipedias källor, borde det ju vara acceptabelt att referera direkt till artikeln och inte till källorna.

Men hur ska man kommunicera att man "godkänt" deras källor och att just denna artikel är att lita på utan att dra in pålitligheten av resten av wikipedia?