Tuesday, August 29, 2006

Skjuta upp saker

Ganska underligt egentligen hur man ignorerar det mesta i livet under nolle-p. Man har inte tid att fundera och bara skjuter allting på framtiden, att tas om hand senare. Men saker kommer ikapp vare sig man vill eller inte.

No comments: